Laboratuvar testleri

CLN2 hastalığının kesin olarak tanılanması için enzimatik ve/veya moleküler test gerekir

CLN2 hastalığına yönelik laboratuvar testi kolaydır

Uzmanlar, CLN2 hastalığının laboratuvar tanılamasına yönelik altın standardı, CLN2/TPP1 genindeki iki patojenik mutasyonun belirlenmesini takiben yetersiz tripeptidilpeptidaz 1 (TPP1) enzimi aktivitesinin gösterilmesi olarak tanımlamıştır.1

Yerel sınırlamalar sebebiyle hem TPP1 enzimi testini hem de moleküler testi gerçekleştirmek mümkün olmazsa:1

  • CLN2 hastalığının klinik belirtileriyle tutarlı olduğunda lökositlerdeki veya fibroblastlardaki yetersiz TPP1 enzimi aktivitesi tanılayıcıdır
  • CLN2 hastalığının klinik belirtileriyle tutarlı olduğunda CLN2/TPP1 genindeki her bir alelde bir adet olmak üzere iki patojenik mutasyonun belirlenmesi tanılayıcıdır

CLN2 hastalığıyla ilişkili yaygın olarak bildirilen iki mutasyon vardır (c.509-1G>C ve c.622C>T) ve CLN2 hastalığı olan hastaların en fazla %89'unda bu iki mutasyondan en az biri mevcuttur.1,2

TPP1 aktivitesini değerlendirmek üzere enzimatik test1

  • Yanlış numune alma prosedürleri veya depolama koşulları sonuçları etkileyeceğinden laboratuvarın TPP1 enzimi aktivitesi, test numunesi alma ve nakliye yönergelerini izlemek önemlidir1

CLN2/TPP1 genine yönelik moleküler test

Uzmanlar fikir birliği ile, TPP1 yetersizliği doğrulandığında CLN2/TPP1 genindeki mutasyonların belirlenmesi için moleküler test yapılmasını önermektedir.1

CLN2/TPP1 genine yönelik moleküler test1

  • Her bir alelde bir tane olmak üzere bilinen iki patojenik mutasyon belirlenirse moleküler test tek başına tanılayıcı olabilir1
    • Klinik belirtilerin veya aile hikayesinin olmaması durumunda veya tespit edilen değişiklikler kolayca yorumlanabilir değilse moleküler bulguları desteklemek üzere enzimatik test kullanılabilir
  • Moleküler test, genetik danışmanlık ve aile planlaması için faydalıdır1
Enzimatik ve/veya moleküler testler, CLN2 hastalığını tanılayan kesin yöntemlerdir.

Referanslar: 1. Fietz M et al. Diagnosis of neuronal ceroid lipofuscinosis type 2 (CLN2 disease): Expert recommendations for early detection and laboratory diagnosis. Mol Genet Metab. 2016; 119:160-167. 2. Kousi M et al. Update of the mutation spectrum and clinical correlations of over 360 mutations in eight genes that underlie the neuronal ceroid lipofuscinoses. Hum Mutat. 2012;33:42-63. 3. Barcenas M et al. Anal Chem 2014;86:7962–7968.