Belirtiler ve Semptomlar

Erken belirtilerin fark edilmesi

Nöbetler ebeveynlerin tıbbi müdahale istemesine en çok sebep olan semptomdur

 • Tetiklenmemiş nöbetler, CLN2 hastalığı olan 2-4 yaş arası çocuklarda yaygın olarak mevcuttur11
  • Bazı çocuklarda ilk nöbet doğal olarak febril olabilir veya ilk nöbet daha sonra başlayabilir2,3
 • Jeneralize tonik-klonik, absans, miyoklonik, atonik, klonik ve tonik dahil olmak üzere çeşitli nöbet türleri gözlenebilir3,5,6
 • Nöbetler hastalık seyri boyunca devam eder, kontrolü zorlaşır ve genellikle çeşitli anti-epileptik ilaçlar gerekir4
 • Hem epileptik hem de epileptik olmayan miyoklonus en baskın özelliktir5

Çocuklara genellikle CLN2 hastalığı için daha fazla tetkik olmadan epilepsi tanısı konur.4,7
Yanlış tanı şunlarla sonuçlanabilir:

 • CLN2 hastalığının fark edilmesini engelleyen veya geciktiren yan etkileri olan anti-epileptik ilaç tedavisi4
 • Hastalık büyük ölçüde ilerleyene kadar geciken testler5,7

Hastaların çoğunluğunda CLN2 hastalığının bir belirtisi olarak erken dönem dil gelişiminde gecikme belirlenmiştir8

CLN2 hastalığı olan çocukların %83'ünde erken dönem dil gelişiminde gecikme olmuştur8

 • Erken dönem dil gelişiminde gecikmenin belirlenmesine yönelik kriterler:8
  • 18 ayda (veya daha sonra) söylenen (veya hiç söylenmeyen) ilk tekli kelimeler
  • 24 ayda (veya daha sonra) söylenen (veya hiç söylenmeyen) ilk iki kelimelik cümleler
  • 36 ayda (veya daha sonra) söylenen (veya hiç söylenmeyen) tam cümleler

CLN2 hastalığı olan çocuklarda ve yaş karşılaştırmalı kontrollerde "geç konuşanların" yüzdesi8

Dil gelişiminde gecikme ve nöbetler tek başına yaygın semptomlar olabilir, ancak nöbetlerin öncesinde erken dönem dil gelişimi gecikmesinin de meydana gelmesi CLN2 hastalığı şüphesinin seviyesini artırmalıdır. Mevcut beceriler normal görünse de bakıcılara erken dönem dil gelişimi hakkında soru sormak önemlidir.<sup>7,8</sup>
Dil gelişiminde gecikme ve nöbetler tek başına yaygın semptomlar olabilir, ancak nöbetlerin öncesinde erken dönem dil gelişimi gecikmesinin de meydana gelmesi CLN2 hastalığı şüphesinin seviyesini artırmalıdır. Mevcut beceriler normal görünse de bakıcılara erken dönem dil gelişimi hakkında soru sormak önemlidir.7,8

Tüm çocuklar erken dönem dil gelişiminde gecikme yaşamaz; bazı çocuklar erken dönem semptomları olarak ataksi veya diğer gelişimsel gecikmeler yaşar.9

2-4 yaşlarındaki çocuklarda yeni başlayan, tetiklenmemiş nöbetler meydana geldiğinde...

 • Mevcut beceriler normal görünse de erken dönem dil gelişimini DERİNLEMESİNE İNCELEYİN
 • Açıkça görülen semptomların başlangıcından önce yaşa bağlı dil ediniminin önemli noktalarına ODAKLANIN
 • Bu iki ayrıcı semptomu olan çocuklarda CLN2 hastalığı için TESTLER YAPIN
Ortaya çıkan veriler ışığında, nöbetler başlamadan önce meydana gelen erken dönem dil gelişimindeki gecikmenin derinlemesine araştırılması, erkenden CLN2 hastalığı tanısının konmasını sağlayabilir.

Referanslar: 1. Schulz A et al. NCL diseases – clinical perspectives. Biochimica et Biophysica Acta. 2013;1832:1801-1806. 2. Mole SE et al. Correlations between genotype, ultrastructural morphology and clinical phenotype in the neuronal ceroid lipofuscinoses. Neurogenetics. 2005;6:107-126. 3. Pérez-Poyato MS et al. Late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis: mutations in the CLN2 gene and clinical course in Spanish patients. J Child Neurol. 2013;28:470-478. 4. Williams RE et al. Expert opinion on the management of CLN2 disease. Poster session presented at: The 12th Annual WORLD Symposium; February – March 2016; San Diego, CA. 5. Schulz A et al. Neuronal ceroid lipofuscinosis-2 (CLN2) disorder, a type of Batten disease caused by TPP1 enzyme deficiency: current knowledge of the natural history from international experts. Poster session presented at: The Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM) Annual Symposium; September 2015; Lyon, France. 6. Chang M et al. CLN2. In: Mole S, Williams R, and Goebel H, eds. The neuronal ceroid lipofuscinoses (Batten Disease). 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press; 2011:80-109. 7. Fietz M et al. Mol Genet Metab. 2016; 119:160–167 8. Nickel M et al. Natural history of CLN2 disease: quantitative assessment of disease characteristics and rate of progression. Poster session presented at: The 12th Annual WORLD Symposium; February – March 2016; San Diego, CA. 9. Worgall S et al. Treatment of late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis by CNS administration of a serotype 2 adeno-associated virus expressing CLN2 cDNA. Hum Gene Ther. 2008;19:463-474.