CLN2 hastalığı

CLN2 hastalığı, nadir görülen ve hızla progresyon gösteren bir pediatrik nörodejeneratif genetik hastalıktır1,2

CLN2 hastalığı:

 • Otozomal resesif, lizozomal depo hastalığıdır (LSD)2
 • Nöronal seroid lipofuksinozun (NCL) en yaygın formlarından biridir2
 • 100.000 canlı doğum başına tahmini yaklaşık 0,5 insidansa sahiptir3
 • En yaygın şekilde geç infantil fenotipi olarak kendini gösterir4
 • Kromozom 11p15'te [63] yer alan CLN2/TPP1 genindeki mutasyonlar, tripeptidil peptidaz 1'in (TPP1) yetersiz lizozomal aktivitesiyle sonuçlanır2,5

CLN2 hastalığı hem klasik hem de atipik olarak kendini gösterir4

CLN2 hastalığı, klasik fenotip4

 • Geç infantil döneminde başlangıç
  • Tanı konan vakaların çoğunluğu bu fenotiple kendini gösterir ve hızlı ve öngörülebilir bir şekilde progrese olur

CLN2 hastalığı, atipik fenotip 4-8

 • Hastalığın başlangıç yaşı, progresyon hızı ve semptom progresyonu değişiklik gösterir; örneğin:
  • İnfantil, yaşamın ilk yılında hastalık başlangıcı
  • Uzun süreli progresyonla birlikte geç infantil döneminde başlangıç; hastalar 20'li yaşlara kadar yaşayabilir
  • Klasik progresyonla çocukluk döneminde başlangıç
 • Rezidüel TPP1 enzimi aktivitesi atipik CLN2 fenotiplerinde daha yaygındır

CLN2 hastalığı uzmanları, erken dönem dil gelişimi üzerinde derinlemesine incelemeye bağlı olarak CLN2 hastalığı olan çocuklarda erken tanıyı hızlandırmanın bir yolunu bulmuşlardır9

2—4 yaş arası çocuklarda, öncesinde erken dönem dil gelişiminde gecikme görülmüş, yeni başlayan, tetiklenmemiş nöbetler meydana gelirse CLN2 hastalığından şüphe edilmelidir

 • CLN2 hastalığında tetiklenmemiş nöbetler genellikle 2-4 yaş arasında başlar; aynı zamanda febril nöbetler meydana gelebilir1,10
 • CLN2 hastalığı olan çocukların %83'ü erken dönem dil gelişiminde gecikme yaşar11
 • Vakaların küçük bir kısmında ilk belirti diğer gelişimsel gecikmeler veya ataksi olabilir; ancak bunlar sıklıkla dil gelişiminde gecikmeyle birlikte meydana gelir6
Nöbet geçiren çocuklarda erken dönem dil gelişiminin derinlemesine incelenmesi, CLN2 hastalığının erken tanılanması ve özel bakıma erişilebilmesini sağlar.

Referanslar: 1. Schulz A et al. NCL diseases–clinical perspectives. Biochimica et Biophysica Acta. 2013;1832:1801-1806. 2. Mole SE and Williams RE. Neuronal ceroid-lipofuscinoses. 2001 Oct 10 \[Updated 2013 Aug 1]. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al., eds. GeneReviews® \[internet]. Seattle, WA: University of Washington; 1993-2016. 3. Claussen M et al. Incidence of neuronal ceroid-lipofuscinoses in West Germany: variation of a method for studying autosomal recessive disorders. Am J Med Genet. 1992;42:536-538. 4. Mole SE et al. Correlations between genotype, ultrastructural morphology and clinical phenotype in the neuronal ceroid lipofuscinoses. Neurogenetics. 2005;6:107-126. 5. Kousi M et al. Update of the mutation spectrum and clinical correlations of over 360 mutations in eight genes that underlie the neuronal ceroid lipofuscinoses. Hum Mutat. 2012;33:42-­63. 6. Chang M et al. CLN2. In: Mole S, Williams R, and Goebel H, eds. The neuronal ceroid lipofuscinoses (Batten Disease). 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press; 2011:80-109. 7. Williams RE et al. Diagnosis of the neuronal ceroid lipofuscinoses: an update. Biochimica et Biophysica Acta. 2006;1762:865-872. 8. Steinfeld R et al. Late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis: quantitative description of the clinical course in patients with CLN2 mutations. Am J Med Genet. 2002;112:347-354. 9. Fietz M et al. Expert recommendations for the laboratory diagnosis of neuronal ceroid lipofuscinosis type 2 (CLN2 disease): diagnostic algorithm and best practice guidelines for a timely diagnosis. Poster session presented at: The 12th Annual WORLD Symposium; February – March 2016; San Diego, CA. 10. Pérez-Poyato MS et al. Late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis: mutations in the CLN2 gene and clinical course in Spanish patients. J Child Neurol. 2013;28:470-478. 11. Nickel M et al. Natural history of CLN2 disease: quantitative assessment of disease characteristics and rate of progression. Poster session presented at: The 12th Annual WORLD Symposium; February – March 2016; San Diego, CA.