Doğal seyir

CLN2 hastalığı yıkıcı bir hızla seyreder; semptomlar ve fonksiyon kaybı yaşla birlikte ilerler

Klasik CLN2 hastalığı belirtilerinin başlangıcı ve fonksiyon kaybı zaman çizelgesi1-6

Belirtilen yaş aralıkları, klasik geç infantil fenotipi için ortalamadır. CLN2 hastalığının atipik fenotipleri başlangıç yaşı, progresyon hızı ve hastalık manifestasyonuna göre değişiklik gösterir.
Belirtilen yaş aralıkları, klasik geç infantil fenotipi için ortalamadır. CLN2 hastalığının atipik fenotipleri başlangıç yaşı, progresyon hızı ve hastalık manifestasyonuna göre değişiklik gösterir.

0-2 yaş

 • Doğum öncesi dönemde lipopigmentlerin lizozomal birikiminin başladığı düşünülür, ancak semptomlar başlayana kadar çocuğun da normal şekilde geliştiği görülür2
 • Vakaların çoğunluğunda görülen ilk belirti, en son klinik bulgularda gösterildiği üzere erken dönem dil gelişiminde gecikmedir7
 • Vakaların küçük bir kısmında diğer gelişimsel gecikmeler, motor güçlükleri veya ataksi ilk belirti olabilir4,5
  • Bunlar genellikle dil gelişiminde gecikme ile birlikte meydana gelebilir

2-4 yaş

 • Dil gelişiminde gecikmenin daha erken ortaya çıkma olasılığı bulunsa da nöbetler (yaklaşık 3 yaşında meydana gelen), ebeveynlerin CLN2 hastalığı için tıbbi müdahale istemesine en çok sebep olan semptomdur2,8
 • Jeneralize tonik-klonik, absans, miyoklonik, atonik, klonik ve tonik dahil olmak üzere çeşitli nöbet türleri gözlenebilir2,4
  • Nöbetler çoğu kez nedensiz olsa da ateşli nöbetler meydana gelebilir4
 • Hastalığın bu evresinde genellikle ataksi başlar5

4-7 yaş

 • Semptomlar yaşla birlikte artar ve daha önceden edinilen becerilerde büyük bir kayıp meydana gelir. Bu yaş aralığında CLN2 hastalığı olan çocuklar genellikle şunları yaşar:1,2,8,9
  • Konuşmada regresyon
  • Miyoklonik nöbetler, hem epileptik hem de epileptik olmayan
  • Şiddetli motor fonksiyonu bozukluğu ve takibinde istemli hareketlerin kaybı
  • Miyoklonus, spastisite, distoni ve kore gibi hareket bozuklukları
  • 6 veya 7 yaşa kadar körlüğe sebep olan görme bozuklukları
 • Sonuç olarak dilde ve yürüme yetisinde tamamen bir kayıp meydana gelir ve çocuklar tekerlekli sandalyeye bağımlı, yatalak ve tamamen bakıcılara bağımlı hale gelir2

8-12 yaş

 • CLN2 hastalığı prematüre ölümle karakterize edilir ve çocukların çoğunluğu nadiren erken ergenlik dönemini geçirir1

Körlük diğer NCL'lerde erken dönemde görülen bir semptomdur, ancak CLN2 hastalığının ileri evrelerinde meydana gelir.6,9

Dr Paul Gissen, MBChB, PhD, FRCPCH
University College London
Great Ormond Street Çocuk Hastanesi
Ulusal Sağlık Hizmeti Vakfı

CLN2 hastalığının öngörülebilir seyrine ve etkilenen çocukların yaşamları boyunca semptomların ne zaman geliştiğine dair bir genel bakış.

CLN2 hastalığı klinik derecelendirme ölçeği, hastalık progresyonunun motor ve dil becerisi olmak üzere 2 ana fonksiyonel alanda değerlendirilmesi için etkili bir yoldur.

Tanıda hastalık progresyonunun kantitatif olarak değerlendirilmesi ve zaman içinde fonksiyon kaybının izlenmesi için standartlaştırılmış puanlama sistemi kullanılabilir6

 • Her bir fonksiyonel alan 3 (kabaca normal) ila 0 (tamamen engelli) ölçeğiyle puanlandırılır6
 • Motor ve dil fonksiyonlarını değerlendirirken mümkün olan en yüksek puan 6'dir7

Fonksiyonel performans becerisi şu şekilde derecelendirilir:6

Görmeyi ve nöbet sıklığını değerlendirmek için motor ve dil fonksiyonlarına ek olarak fonksiyonel alanlar da (her biri 3-puanlık ölçekli) mevcuttur.6

*Bazı çocuklarda normal motor ve/veya dil gelişimi hiçbir zaman meydana gelmemiştir. Bu gibi durumlarda çocuğun ulaştığı en iyi performans normal olarak görülür. Bu performans seviyesi gözle görülür derecede kötüye gittiğinde çocuk hafif anormal motor fonksiyonu ve/veya dil gelişimi için 2 şeklinde derecelendirilir.

Dr Alfried Kohlschuetter, MD
Pediatri Profesörü
Pediatri Departmanı
University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Hamburg, Almanya

Doktorların hastalık progresyonunu kantitatif olarak takip etmesine yardımcı olmak için CLN2 hastalığı klinik derecelendirme ölçeğinin nasıl yaratıldığı ve CLN2 hastalığı olan çocukların fonksiyonlarını rutin olarak izlerken hastalık progresyonuna ışık tutmada bakıcıların (ebeveynler dahil) rolünün önemi konusunda daha fazla bilgi edinin.

CLN2 hastalığının fark edilmesi zamana karşı bir yarıştır

CLN2 hastalığı olan çocukların çoğunluğu, CLN2 hastalığı klinik derecelendirme ölçeği tarafından ölçülen, tutarlı bir motor ve dil fonksiyonu kaybı yaşar7

DEM-CHILD kaydında yer alan ve CLN2 hastalığı olan 58 gönüllüden alınan boylamsal veriler.
DEM-CHILD kaydında yer alan ve CLN2 hastalığı olan 58 gönüllüden alınan boylamsal veriler.
 • Ortalama ilk nöbet yaşı: ~3 yaş
 • CLN2 hastalığı tanısının konduğu ortalama yaş: ~5 yaş
 • Yıllık ortalama kayıp: 2 puan
 • Ortalama ölüm yaşı: 10.1 yaş
Hızlı progresyon oranıyla, tanı konması için 2 yıl çok uzun bir süredir.

Referanslar: 1. Mole SE et al. Correlations between genotype, ultrastructural morphology and clinical phenotype in the neuronal ceroid lipofuscinoses. Neurogenetics. 2005;6:107-126. 2. Chang M et al. CLN2. In: Mole S, Williams R, and Goebel H, eds. The neuronal ceroid lipofuscinoses (Batten Disease). 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press; 2011:80-109. 3. Schulz A et al. NCL diseases – clinical perspectives. Biochimica et Biophysica Acta. 2013;1832:1801–1806. 4. Pérez-Poyato et al. Late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis: mutations in the CLN2 gene and clinical course in Spanish patients. J Child Neurol. 2013;28:470-478. 5. Worgall S et al. Treatment of late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis by CNS administration of a serotype 2 adeno-associated virus expressing CLN2 cDNA. Hum Gene Ther. 2008;19:463-474. 6. Steinfeld R et al. Late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis: quantitative description of the clinical course in patients with CLN2 mutations. Am J Med Genet. 2002;112:347-354. 7. Nickel M et al. Natural history of CLN2 disease: quantitative assessment of disease characteristics and rate of progression. Poster session presented at: The 12th Annual WORLD Symposium; February – March 2016; San Diego, CA. 8. Schulz A et al. Neuronal ceroid lipofuscinosis-2 (CLN2) disorder, a type of Batten disease caused by TPP1 enzyme deficiency: current knowledge of the natural history from international experts. Poster session presented at: The Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM) Annual Symposium; September 2015; Lyon, France. 9. Mole SE and Williams RE. Neuronal ceroid-lipofuscinoses. 2001 Oct 10 \[Updated 2013 Aug 1]. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al., eds. GeneReviews® \[internet]. Seattle, WA: University of Washington; 1993-2016.